Vel Ment (4)

Kunne de have været reddet ?

Danskerne mener at tyske motorveje må være storleverandører til redningstjenesten og giver en begrundelse for luftredningen, som øriget i Norden ikke besidder (hvoraf sluttes at det ikke er nødvendigt). Alle redningscentrer i Europa rykker oftere ud til ikke-traumatiske tilstande end til ulykker. I 1985 prøvede jeg uden held at argumentere for redningslæger i Danmark og blev konfronteret med denne mening. I et omfattende politiets statistik for trafikdræbte 1982-1996 i Kreis Lörrach fandt kun 20 af de 379 trafikdræbte deres skæbne på de to motorveje (A5 og A98), og heraf var 3 af dem fodgængere der ikke havde noget at gøre der. En af disse ulykker skal beskrives nærmere her, for der var vigtige ting at lære af den: Som de fleste af de sværeste ulykker skete også denne midt om natten, og ham der forårsagede den besad de tre egenskaber der kendetegner de fleste trafikdrab: Alkohol, høj hastig-hed og manglende sikkerhedssele.

(17) På motorvejen mod Nord, kort før afstikkeren til Mulhouse, blev en svær ulykke med en ‚Geistesfahrer' meldt, og jeg blev alarmeret samtidig med to ambulancer. En beruset mand var lidt sent blevet opmærksom på at han på vej mod syd ikke skulle til Frankrig; formentlig var han også bange for at åbne vinduet for grænsepolitiet. Han vendte derfor bilen uden at fornemme at han dermed kom til at køre på den forkerte vejbane mod syd. Det blev ikke nogen lang tur, så var han stødt frontalt mod en anden bil. Jeg overhalede redningsambulancen på et tidligt tidspunkt og nåede stedet som den første, hvilket var forbundet med en vis ensomhed når man ellers er vant til at få hjælp. Der var tydeligvis tale om en større ulykke, og jeg skyndte mig derfor til den første jeg mødte, en patient som var bevidstløs, med anstrengt vejrtrækning og iøvrigt indeklemt i sin bil. Da det var vinterligt koldt, havde han en tyk læderjakke på og det var ikke til at tænke på at anlægge nogen infusion (drop) med det første. Jeg håbede derfor blot at han ville tolerere min terapi og foretog gennem det ædelagte sidevindue en blind intubation gennem næsen til luftvejene (p.t. foreskriver moden intubation gennem munden, men jeg har ikke kunnet tilpasse mig). Det lykkedes, tuben blev klæbet fast med plaster rundt om hovedet og dermed var han sikret for det første. Nu ankom også redningsambulancen og jeg gav dem besked om dels at sørge for denne patient, dels at alarmere helikopteren, for man kunne høre højlydte skrig i det fjerne, og selvom jeg vidste, at også redningsambulancen fra Mülheim var på vej med en læge, kunne vi sikkert godt bruge forstærkning. Vores helikopter flyver også om natten direkte til ulykkessteder men havde på det tidspunkt ikke en anden læge ombord.
Nu løb jeg så ca. 100 meter videre frem, hvor der lå en svært forbrændt men desværre vågen mand. Brandvæsenet var kommet i mellemtiden og i færd med at slukke bilvraget, men der var ikke nogen der havde ‚slukket' patienten. At det var nødvendigt skulle for så vidt være klart ved forbrændinger (men er det desværre ikke i Tyskland); det blev bekræftet da det lykkedes at overtale brandvæsenet til at sende en stråle mod manden - det ulmede i klæderne og en fæl røg steg op. Jeg lagde nu et drop og begyndte en slags anæstesi med et medikament der hedder ketamin, idet det var klart at man ved en så massiv forbrænding ikke kommer igennem med almindelige smertemidler og vand alene. Så gav jeg en af brandfolkene besked på at holde infusionsflasken og en anden til at skylle med vand fra tid til tid. Herefter fulgte politiet mig til det tredie offer, som lå ude i vejkanten et godt stykke fra de andre. Dette var en ung kvinde og der var ikke andet end at slå fast at døden var indtrådt.
Herefter løb jeg tilbage til den første patient, men samtidig kom ambulancen fra Müllheim. Vi var altså to læger til to patienter, så det galdt om at beslutte hvem der skulle tage vare på hvem. Da den første patient syntes at være stabil - han var stadig indeklemt men brandvæsenet arbejdede på at demolere bilen yderligere - bad jeg den nye equipe om at tage vare på manden her, mens jeg selv ville flyve den svært forbrændte patient til Zürich, et af de få centre i Europa, hvor han havde chance for at overleve sin ca. 95% svære forbrænding. Jeg gik derefter tilbage til den anden patient, hvor den ene brandmand desværre havde trukket infusionen ud mens ham, der skulle have skyllet med vand, var stukket af. I det mindste havde medicinen virket, så han var forsunket i trance uden synlige smerter. Der var nu ikke andet for end at lægge en ny infusion centralt igennem den forbrændte hud og så sy den fast for at undgå gentagelser. Heldet var med mig og jeg kunne snart efter påbegynde yderligere infusionsterapi.
Den første patient var i mellemtiden befriet, men hermed ændrede situationen sig totalt: Han viste tegn på blodmangel og kredsløbsshock. Kollegaen kom derfor hen til mig og foreslog ændring af prioriteterne, idet den første patient kun kunne reddes ved hurtig operation mens den anden formentlig nærmest måtte betragtes som fortabt. Alligevel bad han mig som anæstesist også om at intubere den anden patient, da det ville lette yderligere brug af anæstesimidlet ketamin. Herefter drog de af mod Freiburg og næsten samtidig landede helikopteren. Vi fløj den første patient til Basel hvor han døde få timer senere trods nødoperation, mens den anden døde dagen efter i Freiburg. Ingen overlevede den svære ulykke, så hvad var nu meningen med vores store anstrengelser, kunne man spørge?
Tag så dette eksempel som bevis på, at det ikke kun drejer sig om at redde liv. Den svært-forbrændte patient har virkelig profiteret af anæstesien. Om den anden også har haft det bedre ved intubationen, tør jeg næsten ikke tro, men mange år sene-re kunne jeg måske også have reddet hans liv med et andet princip, som fagfolkene ikke tror på. Det skal belyses nærmere i den kommende historie, men forinden skal to andre kommentarer bringes: Vi ændrede prioriteter, da den første patients tilstand forværredes; og det viste sig, at det var den første patient, der havde forårsaget ulykken og ikke den anden, som man havde forklaret mig. Ikke at det betød noget, for vi havde ikke taget hensyn til det alligevel, men det er et lille vink om at red-ningslægerne skal overlade opklaring af sådanne forhold til politiet og kun tænke på ulykkesofrene som patienter, ikke som ‚skyldnere' og ‚ofre'.
Jeg var ansvarlig for 60 af de 379 førnævnte trafikdræbte, og heraf var der lige præcis 30, der døde på stedet, mens 30 blev bragt til et sygehus - dog så jeg tre af dem først dér. Af de 27 trafikofre, som jeg behandlede på stedet før indlæggelse, var 13 af dem ikke straks bevidstløse efter ulykken, hvad der gør et svært kranietraume usandsynligt. Og af disse døde 9 af dem i løbet af kort tid på grund af blødning, to af dem i brysthulen - det kan vi ikke stille noget op imod - men 7 af dem som følge af en intraabdominal blødning (i bughulen). Alle syv var erkendt som truet af kreds-løbsshok og alle var uden forsinkende manøvrer, fraset nævnte befrielse, bragt til et traumacenter (5 til Basel og 2 til Freiburg). Andre 3 patienter med primær bevidst-løshed efter ulykken havde formentlig haft begrænsede overlevelseschancer som følge af cranietraumet, men de døde af intraabdomial blødning unde en nødoperation, kort efter indbringelsen til sygehuset. De efterfølgende to tilfælde beskriver nogle af de nærmere omstændigheder:

(18) En 17-årig pige havde kørt bag på en motorcykel, der kørte frontalt mod en bil temmelig langt fra Lörrach. Hun blev kastet i grøften mens motorcyklens fører lå på vejen og skreg af smerter fra et brækket ben. Da jeg nåede frem havde pigen mistet bevidstheden og var i dybt kredsløbsshock. Jeg rekvirerede straks helikopteren og foretog den sædvanlige terapi, inklusive tuben som jeg jo har for vane at føre igennem næsen. Nu kom der en ældre praktiserende læge og tilbød sin hjælp. Jeg bad ham om at lægge et drop på den skrigende patient oppe på vejen, så han kunne få et middel mod smerterne, men han bedyrede at manden ikke havde brug for noget. Det samme svar fik jeg da jeg atter bad ham om det. Så indså jeg, at han slet ikke kunne lægge noget drop, det var vel det han ville give udtryk for. Da helikopteren ikke var kommet endnu, bad jeg ham om at ventilere den anden patient. Det havde han åbenbart lært, for han bøjede sig ned, flyttede den forstyrrende tube gennem næsen lidt og begyndte at give kunstigt åndedræt efter mund-til-mund metoden. Jeg trak ham væk og forklarede at der faktisk var en tube i luftvejene, men nu turde jeg ikke forlade patienten i hænderne på denne klovn, så jeg lod den unge mand bringe til det nærmeste sygehus uden nogen form for terapi - senere kom han til vores sygehus til operation. Så landede helikopteren endelig og vi fløj til Basel med pigen, der døde under en nødoperation godt en time senere. På det tidspunkt var jeg blevet fløjet tilbage til Lörrach, mens bilen blev bragt tilbage af politiet.

(19) En buschauffør havde ikke trukket håndbremsen hårdt nok og blev, da han stod og så den modsatte vej, pludselig påkørt af sin egen bus. Den havde ikke haft fart på, men manden blev presset mod nogle buske og træer og derved hårdt såret. Jeg blev kaldt fordi han var i shock og havde stærke smerter. Mens jeg forbe-redte den følgende intubation og bad om forstærkning fra redningshelikopteren kunne han fortælle mig telefonnummeret til sin kone, og at han også havde en ung søn. Han havde et åbent sår i maven hvorfra det blødte ret kraftigt. Jeg indledte anæstesien, foretog intubationen og overgav patienten til den i mellemtiden landede læge der kom med helikopteren, så blev jeg kaldt til et andet svært trafikuheld lige i nærheden. Dette var i så fald interessant ved at jeg atter måtte intubere en patient men nu vente på helikopteren fra Villingen, ca. 85 km væk, og da Basel nu var optaget skulle den pågældende flyves til det andet trauma-center i Freiburg. Senere den dag hørte jeg at manden var forblødt mindre end en time efter ankomsten til Basel, trods umiddelbar operation.

Nu kunne det være nok. Der måtte dog være en metode til at øve et tryk på blødende vener eller organer i maven på folk, når man i hundreder af år havde kunnet stille visse blødninger ved blot at trykke direkte på karrene. Det viste sig at dette var opfundet allerede. Desværre har det et forkert navn, ‚Anti-Shock Trousers,' så mange medicinere tænker at det er et universalmiddel mod shock. Hertil kommer at det bruges forkert, d.v.s. uden forudgående intubation og på en række patienter der bløder fra lungekar eller hjertet, som de jo har det med at gøre i lande hvor mennesker ofte skyder på eller stikker i deres medmennesker. Ikke mærkeligt, at såkaldte "kontrollerede studier" under disse omstændigheder har det med at komme til nihilistiske konklusioner (et problem jeg mødte i forbindelse med andre forhold i redningstjenesten). Det nødvendiggjorde en stenet omvej til selve videnskabsmetodikken, vanskeliggjort ved at jeg modsage den gældende tro - videnskab kan være tolerant, men tro er det ikke. Selvom jeg kunne publicere en del indlæg mod den tendens at lade hånt om logiske konklusioner hvis et "kontrolleret" studie siger det modsatte, må jeg acceptere at have tabt denne kamp (og skulle jeg have ret i mine påstande, er jeg ikke den eneste, der har tabt). Hvad den indre blødning angår, er det på trods af at vi kunne publicere to tilfælde - et tredie identisk blev mødt senere - hvor patienterne i dybt kredsløbsshock, kort før de ville være døde af blødning fra aorta (hovedpulsåren), kunne stabiliseres og opereres i Basel, i disse tre tilfælde med deres overlevelse til følge. Egentlig skulle man mene, at når denne metode er effektiv til at trykke på aorta, måtte den også være brugelig til andre blødninger med mindre tryk. Med den nu dominerende hang til "kontrollerede" studier uanset disses ofte fejlfulde konklusioner, så det er tvivlsomt om jeg kan nå videre med dette initiativ og udviklingen af det i og for sig logiske red-ningsmiddel hertil. (se også under "redningsteknik").

Nyheder vs. gammel standard

En tilsvarende frustration oplevede jeg med min interesse i et nyt forbedret genoplivningssystem, der blev indført på baggrund af en historie fra San Francisco. Nu er amerikanske læger jo ikke dem, der har for vane at opfinde nye metoder i den præhospitale redningstjeneste - sådanne strider jo automatisk imod gældende retningslinier, - så det skal siges til deres undskyldning at det var helt almindelige mennesker der brugte metoden for første gang: En mand faldt om med hjertestop på toilettet. Hustruen havde, som så mange amerikanere, lært noget om genoplivning, men da hun ikke kunne få manden ud fra toilettet alene, tog hun (efter at have slået alarm, naturligvis!) den derværende sugeklokke og gav hjertemassage med den, uden at bekymre sig om ventilationen af lungerne. Det tog mindst 10 minutter for redderne at nå frem og overtage genoplivningen på en mere professionel måde. Jeg kan forestille mig at de lo meget af hvad de havde forefundet og arkiverede sagen under "lystige oplevelser". Genoplivningen lykkedes iøvrigt så godt at patienten kunne udskrives i en god tilstand.
Et halvt år senere var sønnen alene hjemme med faderen, da denne på ny fik hjertestop, denne gang i stuen. Sønnen havde lært en-hjælper genoplivningen, men han blev hurtigt udmattet, uden at det syntes at ændre på faderens situation. Så var det at han erindrede sig at moderen havde fortalt om sugeklokken pa toilettet, og han hentede nu den og genoplivede på samme måde som det var fortalt. Igen tog det mindst 10 minutter efter alarmeringen, inden redningstjenesten nåede frem, og igen lykkedes det at genoplive patienten komplet. Men så var det at sønnen om aftenen sagde, at sådan en sugeklokke burde der hænge ved enhver seng på intensivafdelingen. Jeg véd ikke hvad der blev svaret, men jeg kan forestille mig at det var noget i retning af: "Hør, min gode mand, nu skal De først lære hvordan man genopliver rigtigt, inden de kaster Dem over at udvikle noget nyt." Desværre er det den holdning, man har bevaret indtil i dag. Da man ikke kunne snakke manden væk fra at hævde den dobbelte succes, tog en af lægerne oplevelsen med hjem. Hvorlænge den gærede, ved jeg ikke, men pludselig forstod han at denne form for genoplivning løser et pro-blem, som den traditionelle metode skaber, nemlig det stærkt forøgede tryk i brysthulen, som især behindrer blodets tilbageflydning fra hjernen. Denne metode, alternative compression-decompression (ACD), har i virkeligheden fire egenskaber: 1) Genoplivningen kan effektiveres ved at der suges mere blod til hjertet før det pumpes ud; 2) både det bedre afløb af blodet fra organerne og den forbedrede virkning af hjertemassagen medfører at hjerne- og nyrefunktionen bedres, dvs. chancen for at overleve kan øges også hvad hjernefunktionen angår; 3) også hjertet selv bliver lettere at genoplive; og endelig 4) sørger ACD også for en vis ventilation - den første patient overlevede uden at der var nogen der pustede luft i ham de første 10 minutter.
Jeg blev præsenteret for denne nyhed på en kongres i Budapest i sommeren 1992 og fik fat i den første model, der blev brugt i Tyskland. Det følgende år kunne vi præsentere det første europæiske materiale på 3 internationale kongresser - amerika-nerne havde et forspring og var hurtigere, - men så opstod problemerne: Det blev nu forlangt, at ACD skulle bruges ifølge de gældende retningslinier, og derefter at den forbedrede overlevelse skulle påvises ved studier, der indeholdt kontrolgrupper - med andre ord, først skulle metoden bruges forkert, og derefter skulle overlevelsen påvises i insufficient små studier, der tilmed indebar en langt længere hospitalstid end der var tale om at undersøge. Endnu inden jeg havde fået mit apparat i hånden, var jeg klar over at det skulle anvendes med en væsentlig ringere takt (40-60/min) end konventionelt (80-100/min), og at man herover skulle passe på at give ventilationen samtidigt med kompressionen for at få noget ud af dekompressionen ("sugningen"). For mig at se var det atter et eksempel på, at når man bruger et nyt princip forkert, vil et kontrolleret studie heraf vise at det ikke virker.

(20) Et eksempel på genoplivningens grænseområde var en udrykning jeg havde til en lille landsby i Markgræflerland, forlandet mellem Rhinen og det sydlige Schwarzwald. En dame var faldet om ved vandringen og rørte sig ikke mere. Efter alarmen var indgået, brugte redningsvognen fra Kandern 11 minutter til at komme frem (selv var jeg to minutter længere om det). I al den tid havde damen ikke rørt sig, og der var heller ikke nogen, der havde rørt ved hende. Hertil skal nok lægges et par minutter, inden hendes ledsagere fandt en telefon der kunne slås alarm fra. Det lignede altså en rituel genoplivning, som vi gennemførte med det nye apparat, så nu også disse reddere kunne prøve hvordan det virkede, for alt i verden vænne sig til den langsommere frekvens. Og så lykkedes det mod al forventning at skabe en stabil hjerterytme ret hurtigt. Jeg var ikke på nogen måde stolt, min holdning var nærmere, "Undskyld at jeg har genoplivet Dem." Men nu havde jeg intuberet patienten og dermed var problemet at finde et sygehus, der havde en respirator fri. Den femte fo-respørgsel var positiv, men nu skulle vi køre langt med patienten. Jeg afviste tilbuddet om helikopteren, det havde været dyrt nok i forvejen, når der nu syntes ikke at kunne komme noget godt ud af det efter den lange tid uden ilt til hjernen. Denne opfattelse måtte jeg revidere senere hen, idet patienten slap af med tuben og respiratoren to dage senere. Hendes hjerne havde dog taget skade, en måned senere talte man om at overflytte hende til plejehjem men yderligere to måneder senere kom hun hjem. Selvom et sådant forløb desværre er sjældent er det langt fra enestående, den kritiske tid hvor der kan komme noget godt ud af genoplivningerne ligger ikke som tidligere antaget ved fem minutter men udover det doppelte. Hvorfor så nogen klarer det længe og andre ikke engang når genoplivningen sættes hurtigt ind med tilsyneladende primær succes, det er en andet spørgsmål.
Vi behøvede ikke at vente på nogen studier for at se værdien af ACD. Det blev pludselig interessant at måle iltkoncentrationen under genoplivning, en værdi vi tid-ligere kun sjældent havde kunnet få oplyst under konventionelt CPR. Selv i obsolete tilfælde resulterede ACD-CPR i en smuk kurve, endskønt da med miserabble vær-dier. Det virkede som om denne værdi også havde prognostisk betydning, altså kun en god værdi efter et par minutter ACD ville resultere i succes. Men alt det kom jeg ikke videre med. Det var umuligt at publicere vores resultater, i stedet for kastede jeg mig ud i en anden disput om den præhospitale forskning.

Her er der i den engelske version indsat en ny case-report om fibrinolyse, som endnu ikke er oversat til dansk

Frustration med forbrændinger

Forbrændinger har til enhver en tid givet mig den frustration at jeg véd hvad der hjælper (et punkt hvor danske læger tidligere har gjort en stor indsats) men det bliver ikke rigtigt brugt. Måske fordi det bare er kølende vand, længe nok. Enhver der har brændt fingeren - altså næsten enhver - ved hvor godt det er at holde den i et glas vand, og der bliver den en times tid. Ved lidt større forbrændinger begyndes også med vand, men efter et kvarters tid begiver man sig afsted til sygehuset og fortryder undervejs at have forladt den smertestillende kilde. Men ved de sværeste forbrændinger kommer der en læge, som ikke tror på den slags simple midler. Dels har der ikke været studier over emnet i mange år, dels mangler der et firma der understøtter sagen og tjener penge på den (ikke engang vandværket vil være med her) og endelig har tyske forbrændingskirurger i årevis advaret mod følgerne af en underkøling af hele patienten, især når det drejer sig om børn. Derfor anbefales der i Tyskland kun 15 min vand, så når redningslægen når frem er det efter dennes mening allerede for sent.
Uden at ville trætte læseren med medicinske detailler skal det lige nævnes at den lokale køling ikke kun bedøver smerterne og slukker resterende ild i klæderne, den fører også til en begrænsning af både udbredelsen i dybden og sværhedsgraden i det hele taget. Herudover begrænses vævets reaktion, både hvad optagelsen af vand og frisætningen af forskellige uønskede substanser angår. Men det forudsætter egentlig en køling der varer en god time. Af denne grund har jeg foretrukket at bruge denne tid på stedet når der var tale om en isoleret, svær forbrænding, fremfor at skynde mig væk, hvad der jo kun kan glæde tilskueren. Jeg kan ikke afvise at denne behandling fører til en vis nedkøling af patienten, kun at dette har nogen større betydning for det videre forløb (igen med et vist forbehold for småbørn). Men lad os nu betragte et eksempel, hvor vandets smertestillende virkning skulle kunne overbevise:

(21) En varm, solrig højsommerdag truede en ca. 40-årig kvinde i en kolonihave med at hælde benzin over sig og tænde ild i det. Det var der ikke nogen der troede på - indtil hun så gjorde det. En usædvanlig klar alarmering gjorde at jeg blev alarmeret samtidig med ambulancen. Da jeg skulle køre ca. 15 km længere, udnyttede jeg radioen til at inskærpe nødvendigheden af at skylle de forbrændte områder, i hvert fald indtil jeg kom. I forvejen havde hjælperne ikke så langt til haveslangen, så der var nærmest tale om at fortsætte hvad der var begyndt. Da jeg kom, fik jeg den overraskelse at patienten var næsten 100% forbrændt men iøvrigt fuldstændig ved bevidsthed og nok skulle sørge for at dreje sig for at få vand over hele kroppen, hvorunder hun ikke havde særlige smerter. Så fortsatte vi med det en tid, alt imens vi søgte et sygehus med forbrændingssenge og lagde et drop. Zürich havde ikke plads men Basel sagde til, og først da rekvirerede jeg helikopteren. Nu kunne vi jo ikke blive ved med at sprøjte vand på den måde, og da det var klart at disse forbrændinger på et tidspunkt ville give de stærkeste smerter, forberedte jeg intubationen (gennem næsen) og hermed forbundne anæstesi.

Fig 3: Patienten (i anæstesi) bringes til helikopteren (21).

Nu kan man forestille sig hvilken virkning det har, på en varm søndag, hvor alle er ude og ellers ikke har noget at tage sig til, at ambulancen, brandvæsenet, politiet, jeg selv og til sidst så helikopteren gør akustisk reklame for at der her er noget at kigge på (jeg skulle måske have solgt mine bøger ved den lejlighed?). Da helikopteren landede, havde vi lejret patienten og erstattet haveslangen med fugtige (til stadighed besprøjtede) klude. For så vidt en perfekt udrykning, havde den blot også haft en positiv udgang, men det fik den ikke.
Den næste dag ringede de fra Basel og bad mig afhente patienten til vores egen intensivstation, da de ikke gav hende nogen chancer med så udbredte 3° forbrændinger (altså dog dybere end jeg havde troet). Det var en selvfølgelighed at vi gjorde det - Basel er dog udland for os, og når de ikke havde noget særligt at byde på, var det også i vores interesse hurtigst muligt at aflaste deres intensivstation, ligesom der var formelle grunde til at bringe døende patienter tilbage til deres hjemland. Patienten var stadig forsynet med min tube og havde medikamenter til en vedvarende anæstesi - i det mindste havde hun på den måde ingen smerter. Hun døde få timer efter overførslen.

Næste kapitel:
Redningsteknik