Vel Ment (2)


I Dødens Skygge

(1) Jeg fór ud i den lille udrykningsvogn og var ca. 10 minutter senere i gang med den rituelle genoplivning (CPR) af mølleren - rituelt fordi møllen lå for langt væk fra Lörrach til at der kunne blive noget godt ud af det, idet der som sædvanligt ikke var nogen der havde lagt hånd på den faldne inden vores ankomst (ambulancen var kommet kort før mig), og at det på den anden side var for kompliceret at forklare de pårørende det; tværtimod, der forventedes vel et vist "genoplivelsesritual," og så er man bedre tjent ved at udføre dette. Det er den sidste ære der herved udvises og det kan gøres mere eller mindre energisk: Mindre, hvis det afsluttes på stedet i løbet af et kvarters tid, mere hvis det tager længere tid eller anstrengelserne medfører indbringelsen til et sygehus, så de pårørende ligesom kan få bedre tid til at vænne sig til at der snart skal tages afsked. Tro nu ikke at jeg har ignoreret at der også er nogle der overlever deres præhospitale hjertestop, det er der selvfølgelig også, men det er i en anden gruppe, som den professionelle genkender i løbet af kort tid efter ankomsten, men så er der jo heller ikke tale om noget ritual.
Men tilbage til mølleren. Det tog syv minutter, så havde han fået sin tubus og sine elektroshock, jeg havde øvet mig i at lægge et centralt venekateter og i mellemtiden havde vi erfaret at den stakkels mand i det daglige var hårdt plaget i hjertepro-blemer efter sit andet hjerteinfarkt. De pårørende kunne godt indse at det var det bedste for ham, hvis man ikke modsatte sig skæbnen, hvorpå jeg med dyb stemme forkyndte at nu, netop nu, var det forbi, at han ikke havde lidt under vores hårdhæn-dede forsøg og hvad man nu ellers plejer at sige ved sådanne lejligheder. Og så var det at enken syntes, at vi skulle have noget ekstra for vores ulejlighed. De to i ambulancen fik hver en sæk mel og jeg fik også en, som jeg noget overrasket tog imod. Jeg tog behørig afsked og kørte mod Lörrach, men efter et par km blev jeg nødt til at standse, for jeg kom til at tænke på det gamle ordsprog: "Den enes død, den andens brød," og min reaktion herpå kunne ikke forenes med trafiksikkerheden.
Hvordan er man blevet så hårdhudet? Det er sikkert en nødvendighed for at udføre denne beskæftigelse, at dens mest triste aspekter afskærmes for at der kan praktiseres en anden menneskelighed på andre fronter. På den anden side er det også en konsekvens af genoplivningens overdrivelse, uden at der i den forbindelse skal rejses nogen anklager mod de pårørende, som indtil få minutter forinden ikke havde gjort sig dybere tanker om døden. Selvfølgelig var jeg altid grebet af døde spædbørn, men selv dér undlod jeg at drive ritualet så vidt at de blev indbragt til et sygehus, for i modsætning til de fleste voksne havde de små børn som regel været døde i mange timer før de blev opdaget, og det lod sig let fastslå. Blandt dem, som jeg mente havde en chance, var det godt en fjerdedel der overlevede, ca. 1-2 om året. Dette i modsætning til de fleste redningslæger, der langt oftere bringer genoplivede patienter til sygehusene - til en forlænget dødskamp, men næppe oftere til deres overlevelse.
Selvom det forekommer teatralsk - det er ritualet forresten også, - så er det faktisk et humant aspekt, ikke at foregøgle de pårørende at der er noget at håbe på. De fleste af patienterne havde levet et godt liv og, hvis man havde haft tid til at diskutere det med dem, ville sikkert foretrække at afslutte det uden medicinernes mellemkomst. I andre tilfælde var der bare ikke noget at gøre, eller de passive tilskuere skulle vel selv have begyndt inden vi kom. Og så var der dem, der bare havde fået nok af livet, uden helt at have succes med at afslutte det. Hvordan havde De reageret i mit sted i det følgende tilfælde?

(2) Det var lige i nærheden og jeg kom næsten samtidigt med ambulancen. Politiet var der allerede - det var dem der havde tilkaldt os - og hustruen, der kun havde tilkaldt politiet. Hendes mand havde skudt sig i hovedet med en stor kaliber, sådan som de gør på film. Men hvad de ikke viser på film er, at indskuddet i den ene tinding med udskuddet på den anden side er en dum retning i og med at den sjældent medfører døden straks, hvis overhovedet. Manden levede endnu, men der manglede en væsentlig del af craniet - og hjernen. Hustruen skyndte at fortælle mig at manden var fortvivlet, fordi han næsten ikke kunne få luft på grund af fremskreden lungekræft. Hun viste mig også udskrivningsbreve, der bekræftede det. I mellemtiden havde redderne forberedt intubation (en tube til luftvejene for at sikre disse og muliggøre kunstig ventilation af lungerne). De var forbløffede da jeg helt afslog at gøre brug heraf, men så ville de i det mindste forberede transporten. Også det afslog jeg. Jeg fortalte at vi i dette tilfælde blot skulle afvente hvad der nu skete den bevidstløse og blødende mand. Det var for meget for den ene af redderne, som flygtede ud i ambulancen, mens den anden blev hos os. Det tog 18 lange minutter, og i den tid havde jeg rig mulighed for at overveje, hvor meget nemmere det er, bare altid at levere den maksimale terapi. Jeg havde næppe haft det let, hvis nogen af de tilstedeværende havde rejst anklage for at have undladt at hjælpe, men det var der heldigvis ikke nogen der gjorde.
Jeg havde flere sammentræf med skydevåben, dog altid i forbindelse med selvmordsforsøg, hvoraf der skal berettes om yderligere to. Hermed lærte jeg også lidt om forskellige kalibre, skønt man aldrig kunne være helt sikker på hvad der kom ud af det:

(3) Jeg var på vej hjem da man fortalte mig, at politiet havde omringet en villa, hvor en mand truede med at skyde sig. De forhandlede med ham ved hjælp af en anden læge, men for det tilfælde at der skulle blive skudt, kunne det være at man fik brug for mig. Jeg ventede et kvarter i nærheden og besluttede så at "den hund der gør, bider ikke", men iøvrigt kunne man hente mig hjemmefra. De næste tre timer syntes at give mig ret, men så gjorde manden det gamle ordsprog til skamme og skød sig selv, på den førnævnte måde, men med en revolver af lille kaliber. Patronen havde så lidt kraft, at den reflekteredes af craniets inderside, i stedet for at gå ud på den anden side. Jeg kom, så og intuberede, derefter gik det videre til Kantonspital Basel hvor den nærmeste neurokirurgiske afdeling residerede. Det skal nævnes, at skønt Basel egentlig er "udland," er dette funktionelt vores største forstad (eller er det omvendt?), og vi har et glimrende samarbejde med deres universitetssygehus, når det drejer sig om at overflytte hårdt sårede patienter. I dette tilfælde viste neurokirurgen mig blot CT-billederne og fortalte, at patienten næppe ville overleve de massive hjernekvæstelser, og at man iøvrigt ikke ville sætte himmel og jord i bevægelse for en selvmorder (noget schweizerne altid har kunnet sige klarere end tyskerne, der ikke synes at kende nogen grænser, når det drejer sig om at sætte himmel og jord i bevægelse for tvivlsomme sager). Om vi ville være så venlige at tage ham med tilbage igen, så kunne vi opklare formaliteterne omkring en mulig transplantation af forskellige organer i Lörrach? Det lød plausibelt, alt blev realiseret som foreslået, blot var patienten ikke hjernedød. Enden på det hele blev, at manden, efter for anden gang at have sat sig op mod prognosen, blev udskrevet til et plejehjem med svær hjerneskade. Vi er måske middelmådige medicinere men til gengæld miserable profeter; eller, som Storm-Petersen udtrykte det: "Det er svært at spå, især om fremtiden."

(4) Og så har jeg da også mødt en rigtig morder. Det var dog et lidt en-sidigt møde, han var død da jeg så ham. Han havde lige skudt sig med en pistol af stor kaliber mens hans bil endnu var i fart og først blev bremset af nogle buske. Hans skudretning var der ikke noget at kritisere på, skuddet havde haft øjeblikkelig virkning. Jeg kom til stedet inden redningsambulancen, eller flyttevognen, som vi kalder den fordi den er godt møbleret og så langsom opad bakke. Ved siden af bilen stod nogle ubarberede og fordægtigt udseende mænd. Efter på et par sekunder at have fastslået et fait accompli hvad patienten angik, sagde jeg til dem: "Gå til side, mine herrer, politiet kommer straks!" Hvortil en af dem svarede, "Vi er fra kriminalpolitiet!" og resten smilede af min misforståelse. Senere fik jeg at vide, at denne selvmorder havde myrdet to andre forinden han, skarpt forfulgt af politiet, var blevet drevet mod en vejspærring. Her havde han indset at videre flugt var umulig og så brugt sit våben mod sig selv.

(5) Ved en anden lejlighed så jeg ikke morderen men ofret, der var blevet stukket ned og lå i en blodpøl. Han var allerede død da jeg kom, og et kort, farverigt genoplivningsforsøg afsluttedes med konstateringen af at aorta (hovedpulsåren) var blevet truffet. Da det til at begynde med ikke stod klart, hvem der havde tilføjet manden dette banesår, prøvede jeg at hjælpe kriminalpolitiet ved at indskrænke kredsen af mulige gerningsmænd: "Det er ihvertfald ikke nogen af vores kirurger; der er ikke nogen af dem der arbejder så hurtigt med kniven." Med stolthed kan jeg forkynde at have haft ret: Det var slet ikke nogen læge, da gerningsmanden 2 dage senere blev anholdt.

(6) Her må jeg atter bede om undskyldning for at man med tiden bliver lidt hårdkogt, men det var svært ikke at trække på smilebåndet efter at have meddelt afslutningen på en forgæves genoplivning kl. halvfire om natten til den unge smukke dame, som så forskrækket udbrød: "Gud, så må jeg ringe til hans kone!" Men nu har jeg snakket nok om de døde, det var selvfølgelig ikke til at holde ud hvis der ikke var lidt succes en gang imellem. Dermed er ikke nødvendigvis forbundet en "livreddende" virksomhed, som er noget der ikke kan måles: De døde (f. eks. efter ulykker) ville nok være døde alligevel og tilsvarende var det kun sjældent vores skyld at de fleste overlevede, selvom der nok var en og anden imellem, hvor vi virkelig opnåede denne forskel i kraft af vores terapi. Det vigtigste - og det kan man faktisk påvise - er at det næsten altid lykkedes at mindske eller fjerne følelsen af smerte eller åndenød, også hos dem der ikke kunne reddes. Forsøget på at få redningsmedicinerne til at opgive at klassificere hvor svært syg eller såret en patient er, en umulig opgave præhospitalt, slog vel fejl, skønt det er meget lettere (og nyttigere) at klassificere vores terapi (hvad jeg så også har gjort).

(7) En enkelt anden oplevelse fra knivstikkernes verden skal nævnes. Jeg havde en gang været ude for at kunne overtale én, der truede med selvmord med en lang dolk, til at opgive sit forehavende, idet forskellige kompromis'er blev ind-gået. Denne taktik slog fejl anden gang jeg prøvede det. Om jeg så havde sagt noget forkert eller ej, pludselig slog manden til og stak sig i maven med den lange kniv. Betjentene kastede sig over ham for at undgå værre da han jo nu havde handlet mens jeg trak mig lidt tilbage for at undgå yderligere voldshandlinger. Bagefter kunne jeg så behandle den stærkt blødende mand, en lidt sær fornemmelse at indlede en anæstesi på en mand i håndjern. Vi havde ret travlt og sygehuset var ikke ret langt væk. Da vi kom frem forklarede jeg om det pludselige "hara-kiri" men det viste sig nu i modtagelsen at manden havde stukket ind ret langt oppe og at kniven, som havde frembragt et drabeligt sår i maven, var prellet af på brystbenet og forhindret værre - hvortil kollegaen sagde: "Det er kun japanerne der kan gøre Hara-Kiri!"

Fortsæt med:
Nye metoders tilfældige frembringelser